Щатски бойни хеликоптери ще прелетят и днес над България. Около 10 хеликоптера от състава на 101-ва бойна авиационна бригада на Армията на САЩ се очаква да изпълнят полетен план от Александруполис, Гърция, в посока Румъния, информира Министерство на отбраната.

Една част от хеликоптерите прелетяха над България още в петък. На път за Румъния, между 08:00 и 18:00 часа, е планирано хеликоптерите да прелетят над страната ни и да направят технически престой на полигон.

При полетите ще се изпълнят всички стандартни процедури за намаляване нивото на шума, увери ведомството на Каракачанов, цитирано от "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.