ТИР се обърна на магистрала „Тракия” и блокира движението. Затворен е участъкът в 132-и километър в посока София. Тежкият камион е турски, карал е селскостопанска продукция, съобщиха от пловдивската полиция.

Водачът и помощникът му не са пострадали. Създадена е организация за пренасочване на трафика през източно-обходен път II-56 или през село Калековец. Причините за инцидента се изясняват, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.