От Областната дирекция на МВР съобщиха, че са регистрирали битов скандал, който възникнал на 10.11. т.г., около 20:00 часа в с. Невша, община Ветрино. При пристигането на органите на реда заварили семейна разпра между мъж на 49 г. и жена на 53 г.

По време на скандала мъжът е нанесъл удар на жената при който й е причинил травматично увреждане.

По случая е образувано досъдебно производство, а събраните материали са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна.

От съобщението на полицията става ясно, че мъжът е задържан за срок до 24 часа, а жената е настанена в болнично заведение, без опасност за живота.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.