Маска да се носи и вкъщи. Този съвет към американците отправи ръководителят на групата за справяне с коронавируса към Белия дом д-р Дебора Бъркс. Тя заяви, че Ковид-19 е навсякъде в Съединените Щати. И добави, че има "нова фаза" на пандемията в страната.

Бъркс призова американците да предприемат крайни предпазни мерки на фона на рязък скок на броя на заразените и смъртните случаи. Тя предупреди, че никой не защитен. За Си Ен Ен Бъркс каза: „Това, на което сме свидетели днес, е различно от ситуацията през март и април. Вирусът е изключително широкоразпространен и в малките населени места, и в градовете.“

Бъркс каза още, че някои отиват на ваканция в „горещи точки,“ където се заразяват и пренасят вируса в своите общности без да го осъзнават, предаде БНР. Затова дамата посъветва американците, които живеят под един покрив с членове на семейството си от различни поколения на места с много заразени, да носят маска дори у дома.

Бъркс не изключи жертвите в страната следствие на Ковид-19 да стигнат 300 хиляди до края на годината. По последни данни броят на заразените с коворнавирус в САЩ надминава 4 милиона и 600 хиляди, а жертвите са най-малко 151 хиляди, разказва “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.