Двама души са загинали при падането на малък частен самолет на летището в пристанищния град Пула в Хърватия днес, съобщи регионалният портал „Истра24“, цитиран от БТА.

Самолетът е паднал малко преди 13:00 ч. местно време (14:00 българско време), докато е излитал от летището. Загиналите са чуждестранни граждани, съпрузи.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ и пожарните служби.

На сайта на летището в Пула беше съобщено, че всички полети са отменени до второ нареждане.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.