4.82% е безработицата в България, което е най-ниското ниво отбелязвано досега. Това каза служебният социален министър Гълъб Донев по време на отчета на четиримесечната работа на служебния кабинет в Министерския съвет, съобщава Радио Варна, като се позовава на информация на БГНЕС.

Наред с това той акцентира върху това, че и по тяхното време е продължило изплащането на добавките от 50 лв. към пенсиите през юли, август и септември, като са били осигурени 520 млн. лв за изплащането им.

"От 1.07 е променен размерът за старост, а от 25.12 става 170 лв", добави още Донев.

От думите му стана ясно, че са осигурени средства за изплащането на новата добавка към пенсиите от 120 лв., от 1.10.2021 г.

"От 25 декември ще започне преизчислението на пенсиите с новия коефициент 1.35. Това ще гарантира, че най-голямото увеличение за минималната, която ще стане 370 лв", заяви той и добави, че от 25.12 социалната пенсия за старост става 170 лв., което ще доведе до увеличаването на другите пенсии, които се изчисляват на базата на тази.

Социалният министър потвърди, че от 1 октомври майчинството за втората година ще се увеличи от 380 лв. на 650 лв.

Стана ясно още, че размерът на енергийната помощ е в размер на 553.55 лв.

Министърът коментира, че през юни и юли месец са изплатени над 83 млн. лв, с които 113 000 души са запазили работата си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.