Романът "Рибарят" на Джон Ланган, удостоен с наградата "Брам Стокър" за 2016 г., излезе на български, съобщи издателство "Сиела".

Българското издание се появява в превод на Надежда Розова, а за корицата е използвана картината "Puget Sound on the Pacific Coast" (1870) на Алберт Бийрщат.

"Джон Ланган (51) е известен сред почитателите на хоръра като майстор на сюрреалистични картини, на мистика, съчетана с неподправен ужас. Американският писател е преподавател по творческо писане и готическа фантастика в държавния университет в Ню Йорк.

"В духа на романите на Х. Ф. Лъвкрафт и Стивън Кинг и суровите творби на Кормак Маккарти, "Рибарят" е несравнимо по своя размах четиво и пример за съвременна хорър епика, която изцяло ще ви покори", отбелязват от “Дневник”.

Героите от романа Ейб и Дан са мъже с тъжна съдба - загубили са съпругите си и търсят начини да запълнят живота си. В един дъждовен ден двамата се отправят към мистериозната река с черни като мастило води и измамни брегове. Ала случайно отбиване в местното ресторантче "При Хърман" ги завлича на дъното на зловещо и древно сказание.

"Със своята остра като бръснач фантазия Джон Ланган вае страховита и оригинална проза. Плавно и последователно той изгражда въздействаща, но фина и изпълнена с меланхолия драма за загубата и скръбта, за неспособността на човек да продължи живота си постарому. Задължително четиво!", пише Пол Трембли, автор на романа "Призраци в моята глава", също носител на наградата "Брам Стокър".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.