Снимка: You Tube
Провадия-Солницата ще приема туристи за безплатни посещения от днес - 8 август до края на месец септември, съобщават от екипа, водещ археологическите проучвания.

„Заповядайте от понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 ч., с изключение на дните, в които вали дъжд. Входът е от юг, откъм паркинга.", приканват от Солницата.

Обиколката на праисторическия солодобивен и градски център ще започва на всеки кръгъл час - съответно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 ч. Максималният допустим брой на посетителите в една група е 15 души.

„За да се избегне чакането, за ваше и наше улеснение ви препоръчваме да направите предварителна заявка за конкретен ден и час чрез съобщение на нашата фейсбук страница или на телефон 0888 784348.

Може да ни посетите и в събота, но само с предварителна заявка, направена чрез съобщение на нашата фейсбук страница или на посочения телефон, най-късно до 12:00 ч. в петък. Молим всички наши гости да имат предвид, че идват на археологически обект по време на активна проучвателска дейност там. Необходимо е да се движат в компактна група, без да се отклоняват от маршрута, по който ги води екскурзовода. Пушенето и храненето по време на посещението са нежелани. Посещението е безплатно.", споделят организаторите.


Всеки посетител може да направи дарение на място, след обиколката, или по банкова сметка:

IBAN BG03 UNCR 7000 1523 1299 06

BIC: UNCR BG SF

Васил Атанасов Николов

(за Провадия-Солницата)

Както и досега, събраните средства ще бъдат използвани за продължаване на археологическите проучвания, консервация и реставрация на разкритите структури и завършване на дейностите по социализация на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата.

 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.