Праисторическият солодобивен и градски център “Провадия-Солницата” отваря за посетители от 10 август.

Решението е взето след множество запитвания от желаещи да посетят смятания за най-древен град в Европа, съобщават от центъра във Фейсбук.

Посетителите ще бъдат приемани на малки групи - до 3 - 4 души и до 5 групи дневно всеки делничен ден от 9:00 до 13:00 ч. Посещенията ще бъдат възможни до 25 септември 2020 г. Гостите трябва задължително да носят маска.

Сътрудник от обекта съпровожда по време на кратката обиколка, която през тази година ще бъде възможна само по периферията на селищната могила, за да бъде спазено изискването за социална дистанция и в името на здравето както на археологическия екип и работниците на разкопките, така и на посетителите.

Желаещите да посетят "Провадия - Солницата" е необходимо да направят предварителна заявка чрез съобщение във Фейсбук страницата им най-малко 24 часа предварително.

Предвид сложната епидемиологична обстановка в страната през 2020 г. няма да има традиционния Ден на отворените врати, съобщи “Moreto.net”.

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.