Пореден руски гражданин с дипломатически имунитет е бил уличен в извършване на разузнавателна дейност на територията страната.

От държавното обвинение съобщиха, че главният прокурор Иван Гешев е уведомил за събраните по случая доказателства министъра на външните работи.

От прессъобщението става ясно, че Екатерина Захариева е била уведомена за случая вчера, а прокуратурата е започнала работа по него по сигнал на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Разследването в Специализираната прокуратура е било по глава „престъпление срещу Републиката“ - за това, че чуждестранен гражданин е събирал информация, представляваща държавна тайна, с цел предоставянето й на чужда държава или чужда организация.

В хода на досъдебното производство е установено, че в периода от 2017 година до настоящия момент лицето с имунитет, чиято дипломатическа позиция не се уточнява, е събирало информация за числеността за разполаганите на наша територия - по време на учения, на военнослужещи от САЩ.

Информацията е била подавана на руското военно разузнаване в Москва. Информацията си руският гражданин е получавал от български гражданин с достъп до класифицирана информация. Според прокуратурата той е бил мотивиран финансово.

Заради дипломатическия имунитет на руския гражданин разследването е спряно, припомнят процедурата от държавното обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.