„Надзорът над новата инфекция - коронавирус, се подобрява и не виждам да има разминаване в това, че броят на заразоносителите през последните седмици расте, а отново се заговори за допускане на публика на стадионите и то при спазване на противоепидемичните мерки“, коментира в предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ на БНР епидемиологът Мира Кожухарова.

„Последния месец процентът на положителните хора, защото не всички са болни, както вече е известно, се движи между 4 – 5 на сто – тоест не става дума за някакво специално увеличаване на случаите“.

Професор Кожухарова припомни, че България е изостанала с развитието на болестта в началото заради строгите мерки и всъщност сега наблюдаваме закономерно развитие на един естествен биологичен процес.

„Нещо специално като развитие или противоречие в развитието на пандемията аз не виждам.“

Известният ни епидемиолог определя голяма част от решенията на здравните власти по отношение на мерките като хаотични и смята, че не е имало добра комуникация. Така появата на епидемията у нас е била съпроводена с изключително лоша комуникация, което е довело не толкова до епидемиологични последици, колкото до социални.

„Но хаотичност се наблюдава не само у нас, а и в целия свят. За щастие последните дни сме свидетели на едно по-реалистично гледане на нещата, включително и от администрациите на големите международни организации, така и на национално ниво. Пандемията е биологичен процес и това, което може да направи медицината и обществото, е да намали щетите, без да си прави илюзията, че ще го победи. Това, което в началото създаде неправилно впечатление у хората - че ако се заключим у дома, този вирус ще изчезне. Такива неща не стават в биологията“, категорична е проф. Кожухарова.

На въпрос какви са спецификите на коронавирусната инфекция специално за България, епидемиологът поясни, че за страната липсва добра статистика относно положителните случаи – каква част от тях са болни и каква част просто имат положителен PCR – тестове и са изследвани по повод на това, че са контактни или че са решили да пътуват в чужбина.

„Въпреки критиките към Китай, те още от април месец съобщават отделно броя на положителните проби и броя на болните хора – това е важно от клинична и епидемиологична гледна точка“.

Според проф. Кожухарова положителното е, че броят на хората в тежко състояние все още не е висок и здравната система е успяла да се подготви за тази пандемия. Има и яснота колко легла ще са необходими в бъдеще. Така епидемията може да бъде управлявана, посочи тя.

При преобладаващия процент от заразените хора инфекцията преминава без симтоми и не нанася някакви увреди на организма, допълни още епидемиологът.

На въпрос как е удачно да започне новата учебна година проф. Кожухарова заяви, че децата, учениците и студентите трябва да посещават учебните заведения, иначе пропуските в образованието за тях ще са големи в бъдеще.

Мира Кожухарова е на мнение, че учебните заведения не са най-рисковите, такива са домовете за възрастните хора, заради настанения в тях рисков контингент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.