През последните два-три дни цената на масовия бензин А95 се е увеличила с 3 стотинки. От средно 2,60 лв. за литър, колкото струваше до петък, в неделя вече е 2,62 лв., отчита сайтът Fuelo.bg.

Такова повишение се случва за първи път от месеци. След като миналия юли у нас бе въведена отстъпка от 25 ст. на литър бензин и дизел за частни лица, цената на горивото започна плавно да се понижава по всички бензиностанции – и онези, които въведоха отстъпката, и останалите.

Дизелът също е поскъпнал през уикенда – от 2,93 лв. за литър до четвъртък-петък, в неделя е вече 2,96 лв.

Отстъпката, за която бюджетът отпусна към 25 млн. лв., стана повод Еврокомисията да започне проверка срещу страната с мотива, че отстъпката се е прилагала само за водачи с регистрирани в България превозни средства, а не за всички клиенти на бензиностанциите.

На 10 януари на извънредна пресконференция от ГЕРБ призоваха служебното правителство да извърши спешна проверка на цените на горивата и определиха като най-важната тема за българското общество темата за компенсациите на бензина и дизела, а на 12 януари, след дълъг дебат народните представители приеха Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, внесен от Делян Добрев и група народни представители.

Всички компании, които преработват руски петрол ще трябва да правят отчисления за Фонд „Енергийна сигурност“. От него ще се дават компенсации на домакинствата и бизнеса.

Засега обаче не е ясно дали и как ще се прилагат компенсации занапред.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.