Във вторник, 14 юли, от 19 до 21 часа стълбите пред община в Провадия ще се превърнат в импровизирана театрална сцена. Предстои концерт на любимеца на деца и родители от града Константин Кучев - Косьо (познат и от "Гласът на България" по bТВ).

След това малчугани ще забавляват публиката с детския спектакъл “Супер отряд “Г.О.Т.И.Н.” Организаторите на проявата съобщават, че спектакълът ще покаже как две смели хлапета ще се справят геройски с едно странно боклучено чудовище. На сцената ще се изявят Нейтън Купър, Богдана Котарева, Звездомира Георгиева и др. Режисьор на спектакъла е Василена Радева, която е родена и израснала в Провадия. Тя е носителка е на престижните театрални награди „Аскеер“ – за дебют, „Икар“ – за най-добро представление, и на приза за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ за забележителната си работа върху пиесата на Торстен Бухщайнер “Nordost – приказка за разрушението”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.