В началото на правителственото заседание Борисов предупреди, че системите няма да изтърпят, ако месеци наред се прилагат икономическите мерки за подкрепа.

"Тежките времена заради пандемията с коронавирус предстоят. Светът продължава да се лута и няма решение, което да изпълняваме всички заедно", каза Борисов по повод пандемията.

"Като развита демокрация, хората могат сами да вземат решение, когато са добре информирани. С помощта на медиите няма неинформиран човек", каза Борисов и специално благодари за това на средствата за масова информация. "Интересни са ми колегите вдясно, когато казват, че трябва да въведем карантина в градовете."

"Да имало заповед, да стискаме хората пак у тях. Считам, че не е редно. Какво излиза, че ако има заповед и диктат, ще изпълняваме. Ако е със заповед и е фашизъм - окей. Ако трябва обаче сами да си го изпълняваме, тогава ни е сложно".

"Като има заповед да не се пътува, ще има кого да псуваш, образно казано. Ние не сме задължили никой да ходи на бар или на мач. Същите тези, които казваха, че маските са, за да ни запушат устата, сега казват да затваряме", каза премиерът. "Заповедта се пише за минути и се затваря", посочи той.

Актуализираните планове за приходите в държавата вървят с добри темпове, но истинската криза ще настъпи догодина и в края на тази година, смята Борисов. "Демокрацията е не само права, а и отговорност. Нищо не подсказва, че сме преодолели кризата – и от медицинска, и от икономическа гледна точка", каза Борисов и добави, че се учудва на колегите от опозицията, които казват, че ще се справят по-добре. "Трудното е да се научим да живеем и да работим с мисълта, че този вирус е между нас. Ако не го направим, няма да издържат финансовите и медицинските системи", каза премиерът.

"Демокрацията е не само права, но и отговорност", каза премиерът и коментира защо не се издават заповеди за затягане на мерките.

"Всеки от нас е информиран, че дезинфекцията, носенето на маски и дистанцията са единственото, което предпазва от заболяването. Какво излиза, че ако има заповед и диктат ще изпълняваме, а когато знаем всичко това без заповед няма да го изпълняваме. Защо е нужна заповедта? За да кажат, че някой ги затваря, да им запуши устата – дали да отидеш на мач, дали да отидеш на бар, дали да отидеш на ресторант, на театър, на кино е избор на всеки един човек, знае за риска".

И за опасностите пред икономиката говори Борисов, ако се затворят цели сектори, допълва БНР:

"Тежките времена предстоят, някой ще каже, ами като предстоят, защо не ни затвориш пак. Само че забравихте, че само преди един месец ние си говорихме за цели сектори в стопанския живот, които фалират. Няма да издържат системите – финансовите, социалните – месеци наред, ако се върви със 60 на 40, 80 на 20 и да няма приходи. Тогава ще се разпадне държавността, като не останат пари за пенсии, за заплати, за основните сектори."

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.