В своеобразен поетичен диалог Ивелина Радионова от Провадия и Наско Енев от Варна представиха творби от свои стихосбирки, различни по природа, но обединени от всеобщия копнеж към любов и щастие.

Жители и гости на стария град в Несебър се срещнаха с писателката Ивелина Радионова и поета Наско Енев – Римпо. Срещата се проведе в двора на средновековния храм „Св. Стефан“ по покана на НЧ „Месемврия – 2015“ и с любезното съдействие на музея „Старинен Несебър“

Събитието сложи началото на дейността на НЧ „Месемврия – 2015“ след няколкомесечно прекъсване, породено от извънредната ситуация в страната и стана част от летния културен живот в града.

Ивелина Радионова е носител на множество награди от литературни конкурси у нас и е автор на повестите „Алтъна“ и „Обич“, с които става известна, на сборниците с разкази „Йова разказва“, „Писано с огън“ и „Цвете за теб“, както и на стихосбирките „България в сърцето ми“, „В тебе аз ще остана“, „Все ти пиша, Любов“, „Вълшебство за Коледа“, „Златни нишки“ и „България навеки“.

Някои от нейните стихове са превърнати в песни. Сега тя твори в Провадия.

Наско Енев – Римпо е от Варна и е автор на стихосбирките „За любов: песимистично и с надежда“, „Сънувам слънчогледи“ и „Обещание – спазено“.

В своеобразен поетичен диалог двамата представиха творби от своите стихосбирки, различни по природа, но обединени от всеобщия копнеж към любов и щастие, на споделена обич към хората и към думите, допълва “Провадийски глас”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.