Останалите отломки от батискафа Titan са извадени, включително "предполагаеми човешки останки", е съобщила бреговата охрана на САЩ, съобщи телевизионният канал Sky News, цитиран от Агенция „Фокус”.

Инженери по морска безопасност са заявили, че са събрани нови доказателства от морското дъно на Северния Атлантически океан четири месеца след изчезването на "обречения Titan".

Сега отломките се анализират от американски медицински специалисти, докато разследването на трагедията продължава.

След като експертите установят каква е причината за неизправността на батискафа по време на гмуркане на 3800 м, за да се види останките на кораба "Титаник", ще се проведе публично изслушване.

Новината, че корабът е изчезнал, предизвика трескаво четиридневно издирване с цел спасяване на намиращите се на борда, но всичките петима пътници загинаха.

Баща и син Шахзада и Сюлеман Дауд, британският милиардер Хамиш Хардинг, френският подводен експерт Пол-Анри Наржоле и Стоктън Ръш, изпълнителен директор на компанията, която притежаваше подводницата, загинаха при катастрофалната имплозия на плавателния съд.

Морският разследващ съвет вече заяви, че се надява разследването му да "помогне да се гарантира, че подобна трагедия няма да се повтори".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.