Днес се навършват 20 години от най-голямата морска трагедия в родното корабоплаване. В петък, 13 февруари 2004 г., на 7-8 мили от входа към Босфора и за по-малко от минута морето погълна "Хера" с 19 души на борда, припомни darik.bg.

В екипажа на „Хера" имаше 17 българи. Загина целият екипаж.

Корабът превозваше над 11 750 т въглища от пристанище Мариупол за турското пристанище Гебзе.

Потъналият кораб все още лежи на дъното на дълбочина около 70 метра.

През януари тази година Варненският окръжен съд даде ход по същество на делото за потъването на „Хера“.

Разследването на случая продължи 15 години. Досъдебното производство е 111 тома, съдържащи 15 314 страници. Като свидетели по делото са привлечени 129 души, от които 21 чуждестранни граждани (от Украйна, Турция, Гърция и Италия). Вещите лица, изготвяли експертизи, които ще се изслушват са 17.

Гледат делото за потъването на кораба „Хера“ в отсъствието на единствения подсъдим.

Единият обвиняем е Милен Б., генерален директор и ръководител „Експлоатация“ на фирмата „Провидънс шипинг енд трейдинг“ ООД, менажирала „Хера“. Другият е техническия директор и ръководител „Морски операции“ във фирмата - 70-годишният Стефчо М. През април 2020 г. Милен Б. умира. Така единствен подсъдим остава Стефчо М.

Проверка, направена от Окръжен съд – Варна, показва, че Стефчо М. е напуснал България през юни 2019 г., не се е връщал, няма валидни документи за самоличност и въпреки международното му издирване до момента местонахождението му е неизвестно.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 13 март.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.