С военен ритуал и официална церемония тържествено беше открит новият музей на подводното плаване – последната българска подводница „Слава”. Тя се намира в пристана край Музея на стъклото в Белослав. На церемонията присъстваха капитан първи ранг Камен Кукуров - началник на щаба на ВМС и последен командир на подводницата, кметът на Варна Иван Портних, Антония Йовчева, директор на дирекция "Култура и духовно развитие" в Община Варна, активисти на Съюза на подводничарите, много варненци и гости на Белослав.

„Благодаря на семейство Калчеви и Фондация „Белославско стъкло“, които сбъднаха една стара мечта на морските хора - превръщането на подводницата в музей на подводното плаване“, каза кметът Иван Портних. Той приветства усилията на Съюза на подводничарите, които са подпомогнали реализацията на проекта – с идеи, дарения и личен труд. Част от тях получиха награди и почетни грамоти от Министерството на отбраната на Република България и командването на ВМС.

Подводницата „Слава“ е отворена за посещения ежедневно. Цените на билетите варират – от 12 лв. за възрастни до 6 лв. за деца. В реставрирания плавателен съд посетителите могат да се запознаят както с техническите характеристики на „Слава“, така и с начина на живот и работа под вода. В подводницата са запазени голяма част от бойните съоръжения, механиката, двигателите, комуникационните връзки, както и перископът, гледащ към фериботното пристанище на Белослав.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.