Последната българска подводница "Слава'' вече е превърната в музей. Официалното му откриване е утре край Белослав. То ще бъде символно, защото 18 август е Ден на подводничаря.

"С помощта на Съюза на подводничарите вътрешността на лодката е възстановена в автентичния си вид, а отвън успяхме да я закрепим и боядисаме. Смятаме, че тя е готова да се покаже пред обществеността", коментира пред БНТ Красимира Калчева, от фондация "Белославско стъкло".

Подводница "Слава" е построена като "проект 633" и пусната на вода на 27 септември 1959 г. Година по-късно е зачислена в състава на Черноморския флот на СССР. Базирана е в Севастопол.

През 1985 г. е подписан договор между НРБ и СССР за предоставяне на 2 подвондици за нуждите на флота на България. Заедно с другата подводница "Надежда", в края на годината, лодките са зачислени към VІІІ отделен дивизион ПЛ, с базиране във Варна. 

След 1989 г. "Слава" изпълнява редица задачи за нуждите на флота, а с влизането на страната ни в НАТО тя е част от отбранителния алианс в Черно море.  

През последните години ветеранът на бойния ни флот стоя неизползваем във Военноморска база Варна, а екипажът бе разформирован. Ритуално подводната лодка премина последното си плаване през Варненско - Белославското езеро, за да се закотви окончателно до последния си пристан край брега на Белослав. 

От утре "Слава" ще стане туристическа атракция, както в повечето страни, които притежават подводен флот. И там ветераните се превръщат в красиви музеи на морската слава.

Работното му време е от понеделник до събота от 09:00 до 15:00 или с предварително обаждане. Цените на билетите са за възрастни - 12 лв., за деца - 6 лв.

Всички средства, получени от продажба на билетите, ще бъдат вложени в дейности, свързани с пълното възстановяване на подводницата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.