В частен старчески дом във Варна е установено огнище на коронавирус, съобщи областният управител Стоян Пасев.

Той изрази притеснение, че там към момента има настанени около 250 възрастни хора, в това число е и персонала. Хората, които обитават дома са в голямата си част на възраст над 80 години и това ги прави много уязвими на заразата, както и на усложненията, които могат да настъпят вследствие на вируса.

Става дума за частния Дом за стари хора 'Св. Георги"-2.

Към този момент са изследвани 10 лица, като 9 от тях са констатирани положителни за Covid-19.

Продължава масовото тестване на настанените хора и персонал.

Междувременно, двама от заразените моряци на кораб в КРЗ "Одесос" са освободени за лечение на кораба, а един е в Инфекциозна клиника към УМБАЛ "Св. Марина".

Днес най-вероятно ще бъде отворена и ВМА -Варна за прием на пациенти с Ковид-19.

По първоначална информация, тримата моряци са били приети за лечение там, но тя бе опровергана.

Бяха изследвани над 20 души служители на единия от плаващите докове в кораборемонтния завод. Очакват се резултатите утре в късния следобед.

На болнично лечение във Варна към този момент са 41 лица, а без или с лека симптоматика и на домашно лечение са 443.

Общо установените заразени от вируса във Варна достигнаха 628, а излекуваните са 154, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.