30 на сто от българите не са пипали компютър, как ще гласуват машинно, пита председателят на "Информационно обслужване" проф. Михаил Константинов в интервю за вестник "Стандарт". Ако сегашните ръководители на протести дойдат на власт, жална ни майка.

- Проф. Константинов, вече бе приет вариант и за машинно гласуване, как гледате на това?
- Машинно гласуване в Европа няма. Има в Брюксел, но не и в Белгия. У нас има доста хора над определена възраст, които не са докосвали компютър - по мои данни това са около 30 на сто. За да могат те да дадат вота си, задължително трябва да има хартиена бюлетина. Нещо повече - подадените компютърно гласове и протоколът за тях трябва да се обработват от районната, а не от секционната комисия, за да не стигнем до резултати две плюс две е равно на пет.
- Мислите ли, че протестите ще доведат до резултат?
- Не бих искал да коментирам политически теми, но ако сегашните ръководители на протестите дойдат на власт, жална ни майка.
- Как гледате на идеята за Велико народно събрание и проекта за нова конституция?
- Мисля, че идеята за избори за Велико народно събрание не е вероятна поне в непосредствена близост. В крайна сметка те трябва да разгледат един проект за нова Конституция, но не и да го приемат. И въпреки това нашата Конституция е сбъркана в поне една точка - тя дава 50-дневен луфт за свикване на избори, още близо два месеца. Тоест изборите могат да не бъдат свикани през март, а през май, а това може да бъде една доста различна ситуация.
През 2001 година няма да казвам кой допусна една титанична грешка и забави изборите с два месеца - от края на април за юни, през което време Симеон Сакскобургготски вече се беше ситуирал на политическата сцена и чукчето вече беше ударило.
- Какво очаквате като съдба на България оттук нататък?
- За мен на първо място трябва да се запитаме и да очакваме как ще преминат изборите в САЩ. От тях зависят много неща, а и двамата кандидати вече заявиха, че ако загубят изборите, няма да ги признаят. Онова, което се случва в САЩ, е една от основните функции за трансфер на властта. Да не забравяме времето през 2000 година, когато Ал Гор призна загубата си след ръчно броене на бюлетините, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.