В община Ветрино обявиха частично бедствено положение, заради наводненията в селата Неофит Рилски, Средно село и Габърница. Причината е в проливните дъждове през последните дни, които предизвикаха на много места наводнения.

Мостът между общините Ветрино и Суворово е затворен за преминаване, тъй като основите му са застрашени и ще бъде ремонтиран, съобщиха от “Радио Варна”.

Припомняме, че едно от селата в общината - Неофит Рислки, вчера пострада от наводнение, а образуваната приливна вълна нанесе сериозни щети на населеното място. От своя страна кметът на общината Димитър Димитров съобщи,че продължава разчистването на пътищата във всички засегнатите населени места. За съжаление, дъждът продължава да вали, а това ще доведе до допълнително влошаване на ситуацията.

Снимки: Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.