В следващите две седмици община Русе ще бъде без ръководство, след като вчера кметът Пенчо Милков беше приет в болница с коронавирус, а днес двама от заместниците му дадоха положителен резултат. Това предаде БНР.

Другите двама заместник-кметове, както и секретарят на Общината са с отрицателни проби, но са сред контактните на доказания с коронавирус кмет и са поставени под карантина за 14 дни.

Така община Русе остава в патова ситуация без ръководство, тъй като и директори на дирекции също са принудени да останат по домовете си.

Взето е решение дейностите по управлението на града да се извършват дистанционно и да не се допускат до сградите служители, които имат симптоми като кашлица, хрема или повишена телесна температура.

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.