Регистриран е втори случай на лице (санитар) с положителна проба за COVID-19 в хоспис «Филаретова» във Варна, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

От взетите проби на всички домуващи и обслужващ персонал, получените резултати са отрицателни за COVID-19. Работят се пробите на 3 лица от персонала и на 4 от потребителите, за които все още няма излезли резултати.

За хосписа са предписани необходимите противоепидемични мерки за поддържане на хигиена и дезинфекционен режим в помещенията и мерки към контактните лица, уточниха от РЗИ.

Общо за област Варна случаите, с регистрирани положителни проби за COVID-19 в информационната система достигнаха 1060. Хоспитализирани в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ са 37 пациенти, с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение са 523 лица, излекувани са 482 лица. За изминалото денонощие няма регистрирани починали лица от COVID-19, за област Варна.

Припомняме, в единния информационен портал за COVID-19, за последното денонощие (00 часа на 14 август), са регистрирани 14 нови случая на лица от област Варна, с положителни проби за COVID-19.

Новите регистрирани лица са на възраст от 29 до 73 години, от семейни огнища и с дифузно разпространение, уточняват от РЗИ-Варна, цитирани от "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.