През последното денонощие за Covid-19 са изследвани 2776 проби. От тях 79 са с положителен резултат. Най-много са случаите в София - град и Софийска област - общо 45. Отново има две положителни проби в област Варна. Потвърдените случаи на вируса у нас към момента са 3984. От тях 606 са активни. Общият брой на излекуваните лица е 2171, като през последните 24 часа отрицателни тестове са отчетени при 97 души.  341 са пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 11 от тях се намират в интензивни отделения или клиники. Черната статистика за денонощието отбелязва нов рекорд - 8 смъртни случая, допълва ”Днес+”. Това е най-големият брой починали за 24 часа лица, при които е бил потвърден COVID-19. Общо починалите у нас вече са 207.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.