Нощните заведения отварят отново от утре, обяви зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева след среща с Асоциацията на собствениците на заведения. Тяхната работа беше ограничена на 10 юли. Условието е на открито и закрито да няма повече от един човек на квадратен метър и при спазване на всички противоепидемични мерки за дезинфекция и дистанция. На маса пък трябва да има до четирима души. На входа на заведенията ще се мери и температурата на посетителите.

Пада и ограничението, което бе свързано с до 30 присъстващи на семейни и групови събития. Условието сега е между присъстващите да има дистанция от 1.5 метра и да се спазват правилата за дезинфекция. Начева допълни, че при промяна на ситуацията и нужда от нови ограничения, те ще се обсъждат с асоциацията на заведенията.

Попитана, какво се е променило за три дни, за да падне забраната, Начева посочи, че досега не е имало правила, а вече такива са разработени, уточнява “Дневник”.

Снимка: Георги Кожухаров, “Дневник”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.