От 13 октомври 2022 година арт галерия „Ларго" ще представи за пети път със самостоятелна изложба в своите изложбени зали пловдивския художник Николай Няголов. Експозицията е озаглавена „Морски разговори“ и представя най-новите му живописни платна, специално създадени за изложбата в „Ларго“.

Роден в Ловеч, живеещ в Пловдив, Николай непрекъснато рисува морето. Във всяка негова изложба във Варна картините са като обяснение в любов, като непрекъснато възпяване и опоетизиране на това творение на природата, чиято вечност е непреходна и чиято красота е неподвластна на сезоните. Морето в неговата стихийност, морето в неговата кротка ласкавост, морето с неговата безкрайна нощна шир и морето с неговата лъчезарна дневна прелест.

Варненци са „познавачи“ на морето, те го обичат във всичките му състояния, те вдишват неговия въздух всеки ден, търсят го и се нуждаят от неговата ласка. Затова и пловдивският „морски“ художник винаги специално се готви за варненската морска публика, винаги представя нещо ново, нещо специално, премисляно дълго и преживяно.

Така е и в настоящата изложба. За първи път Николай ще покаже творби, в които героите не са само емблематичните за него рибарски лодки, морски луни, чаши с мартини и бели параклиси, извисени към небето. В картините му в последната година започва да се промъква човешко присъствие.

И досега винаги го е имало, но като нещо загатнато, иносказателно, едно невидимо присъствие, което зрителят усеща зад видимото в творбата. Зад завързаната, самотна лодка на брега, ние усещаме умореният рибар, който току що е прибрал мрежите след дългия ден в морето. Зад двете едва докосващи се чаши с червено вино улавяме следата на двама влюбени, които са ги оставили току що и са тръгнали, хванати за ръце по лунната пътека.

В картините на Няголов винаги човешкото присъствие е било незримо, но силно осезаемо.
В настоящата колекция обаче обичаният пловдивски автор съвсем буквално започва да вплита в картините си образи. Изненадващо, но и много умело. „Морски разговори“ водят вече не само двете недопити чаши с вино или двете лодки на брега, двете сгушени една до друга рибарски хижи или двете морски вълни, но и едни стилизирани образи, които изплуват от морските дълбини на неговите картини.

Внимателният зрител ще забележи, че тези образи не могат да бъдат лесно оприличени на мъж или жена, в тях има една аморфност и промяна. Те са като изплуващи от дълбините морски духове. В същия момент „разговорът“ им като че ли е повече с нас, зрителите, отколкото помежду им. Образите са с очи, вперени в съзерцаващия картината и ни кара да чувстваме, че като че ли „разговорът“ е нещо, което е започнало някога, някъде и сега продължава отново.

Всеки човек, живял край морето, е имал съкровени, само негови, моменти на интимност с него. Когато седим сами на брега и му говорим на глас или само в мислите си, а то ни помага да хармонизираме своя вътрешен мир, да намерим отговори на трудни въпроси, да бъдем утешени и заредени със сила. Това е морето, нашето море. И него ще открием в „Морските разговори“ на Николай Няголов, разказани в галерия „Ларго“.

Очакваме ви на откриването, съобщиха от организаторите и поясниха, че то ще стане с участието на автора на 13 октомври 2022 г. от 18:00 часа в Зала 1 на арт галерия „Ларго", Изложбата продължава до 1 ноември.


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.