Снимка bTV

За голямо наводнение във ветринското село Неофит Рилски са сигнализирилаи зрители на bTV.Няма данни за пострадали хора или животни.

Причината за наводнението е стичането на вода от скатове след обилен валеж, уточни за bTV главният комисар Николай Николов, началник на дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Улиците са се превърнали в реки. Няма опасност за живота на хората. Наводнени са мазетата на три къщи и дворове. От пожарната са отрекли информацията за скъсана язовирна стена.

Кметът на селото Петър Николов е обяснил, че е преляла реката, която минава през Неофит Рилски - заляла е крайречните улици и мостовете над нея. По негови думи, той лично не знае за наводнени къщи и се чака реката да се прибере в коритото си, за да се проверят щетите, съобщи bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.