Днес се навършват 36 години от вдигането на флага на единствения към момента български ветроходен кораб „Калиакра”. Церемонията се е състояла на 29 юни 1984 г. в полската корабостроителница Гданск. На 3 август същата година ветроходът е посрещнат тържествено в пристанище Варна. Първите български практиканти се качват на борда му година по-късно. Това напомни пред Радио Варна к.д.п. Тома Томов. Той е участвал в неговото приемане от корабостроителницата в Полша и като първия му капитан я довежда до България. След това през годините му се е налагало няколко пъти отново да поеме капитанския мостик.

Днес кап. Томов с огорчение разказва, че ветроходът е превърнат едва ли не в "лодка за разходка":

“Сега "Калиакра" се използва за сватби и други тържества в залива. Сложили са му осветление, което създава интересни ефекти на ветрилата, но... това е направо кощунство."

Според Тома Томов, корабът може да възвърне основните си функции - да обучава практиканти, ако бъде стопанисван от Морско училище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.