Снимка: bTV

Един от основните проблеми на здравеопазването е ресурсното обезпечаване, човешкият потенциал. Трябва да се търси устойчиво решение така, че малката болница да стане привлекателна за младия специалист. Това каза служебният заместник-министър на здравеопазването Тома Томов в NOVA TV.

Министерство на здравеопазването е поело ангажимент да работи върху остойностяването на лекарския и сестринския труд. „Това е един дълъг процес, който най-вероятно ще бъде завършен от редовното правителство, но ние ще положим основите. В момента междуведомствена работна група обсъждаме основните пунктове“, заяви служебният зам.-министър.

Той заяви, че се търси решение на проблема със спешната помощ по морето. В Слънчев бряг до края на сезона е отворен един пункт за Спешна медицинска помощ. Търсят се устойчиви решения. „Целта на настоящия екип на Министерството на здравеопазването е да има активен диалог с туроператорите така, че да намерим устойчиво решение за следващите години – било то чрез увеличаване на екипите, които са на място, било то чрез нови филиали на спешни центрове, или пък някакво друго решение“, посочи той.

Тома Томов отправи апел към всички туристи, които са срещнали проблеми с получаването на здравна помощ по време на почивката си, да подават сигнали към регионалните структури, за да бъдат извършени проверки.

Лечебните заведения са подготвени за посрещане на по-тежка бъдеща вълна, увери Томов. Осигурена е и възможността чрез анекс на новия Рамков договор и общопрактикуващите лекари да имат възможността да отпускат електронни направления за тестване и те ще бъдат реалност до края на месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.