"У нас не се горят радиоактивни отпадъци". Това заяви по време на брифинг министърът на околната среда и водите Емил Димитров, цитиран от NOVA TV.

Той даде даде изявление в Бургас по повод информация за внос на отпадъци във Варна от Англия.

У нас може да се горят 50% наши и 50% чужди отпадъци, коментира той.

"Не се занимавайте с лъжи, че тук се горят опасни отпадъци. Колкото е било прашно и преди, толкова и сега. Следим всички кораби и товари. Законът е изцяло изпълнен. Ако някой реши, че не може да се внася от Англия, да провери пак", каза още Димитров.

Той коментира и наличието на палмовите топчета по крайбрежието ни: "Едно от решенията е да спрем цялото корабоплаване по Черно море. Може ли това да стане? Не вярвам някой да го е направил нарочно", поясни министърът на околната среда.

Министър Димитров поясни още, че са взети проби от мазните петна и те ще бъдат изследвани, за да стане ясно дали са вредни за човешкото здраве, съобщи NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.