"Предстои ни водна криза. Ако не вали дъжд и ако не падне сняг, догодина ще си имаме осезаеми проблеми. Досегашният начин на управление на водния ресурс ще се окаже неприложим в условия на все по-голяма суша."

Това каза пред "NOVA TV" министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

По думите му догодина ще трябва да се вземат трудни решения. Кой ще ги вземе? На следващия министър изобщо няма да му е лесно.

"Докато аз съм министър – моят мандат теоретично е до март, дотогава всичко ще е наред, но след това..."

Източна България е зле – язовир Тича, язовир Ястребино, язовир Камчия са в критично състояния. Язовир Жребчево е празен от 15 години, последните 5 години не е получил никаква вода.

На много места може да има водни режими, ако няма дъжд и сняг. Крайно време е Пловдив и Хасково да се захранят от язовир Кричим. В Северна България има три града, които са към язовир Тича, а в него има вода за още две години.

Проблемите се заобикалят и оставят във времето. МОСВ ще подготви стратегия за управление на водите, заяви още Емил Димитров и посочи, че приоритети ще са Черноморието и система „Дунав”.

В заключение министър каза, че частните язовири не го интересуват. Запознат съм с картината, но те не са ресурс за държавата, добави Димитров, съобщи "БГНЕС".

Снимка: БТА 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.