Във Варна и близките летни курорти има 30 плажа, по които вече са осигурени медицински екипи. Това съобщи управителят на ДКЦ 1 д-р Иван Иванов. Лекари има в курорта „Златни пясъци“, където пунктовете са 7, и в комплекса "Св. св. Константин и Елена“, „Кабакум“, „Ривиера“, „Слънчев ден“, „Свети Илия“ , „Аспарухово“ и плажовете във Варна. В тях се включват лекари-реаниматори, фелдшери, медицински сестри и шофьори, които са на постоянно разположение. „Разполагаме с 10 реаниматори за това лято, 38 медицински сестри, двама фелдшери и шестима шофьори“, допълва за “Днес плюс” д-р Иванов.

За поредна година има подчертан интерес от специалисти, които са вътрешността на страната и желаят да дежурят на плажа. Част от тях идват от София, Плевен и Русе. Всички са преминали обучителни курсове, а пунктовете са ремонтирани основно и оборудвани съгласно Наредбата за водно-спасителна дейност. Лекарите разполагат и с мобилни телефони, за да поддържат постоянна връзка помежду си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.