Магията на Родопите може да се почувства по всяко време през годината, каза за БНР Елена Иванова, създател на блога "Друми в думи". Тя издаде и пътеводител "Седем дни в Родопите – от Ивайловград до Гоце Делчев".

"Те са красиви през всеки сезон, освен това са богати не само на природни забележителности, но и на исторически и културни места.

Това е все пак и една от най-големите планини в България, след Стара планина те заемат над 13% от територията на страната", допълни в предаването "Хоризонт за вас" Елена Иванова.

Елена Иванова е била на пътешествие в Родопите много пъти. Една от забележителностите, които ѝ е направила най-силно впечатление, е крепостта Устра, която се намира до село Устрем и е разположена на висок скален рид.

"Също така голяма впечатление ми направи тракийското светилище Харман кая. То се намира в района на Момчилград, близо е до едно по-известно светилище – това край село Татул. Харман кая се състои от две огромни каменни площадки, наречени хармани, от там идва и името.

Тези площадки са прорязани с различни линии, освен това има и различни ямки, пълни с вода. За това светилище се смята, че то е свързано с ритуалите на траките и в него са гадаели по движението на Слънцето."

Впечатляващо е и коритото на река Арда, която образува красив каньон. Река Арда има 17 извори.

"Ориентировъчно, като населено място изворите са до село Арда, а каньонът е до село Кошница", допълва Иванова.

Елена Иванова препоръчва, ако отиваме за първи път в Родопите, да посетим най-известните светилища в района на Кърджали – Перперикон, Татул, Дяволския мост до Ардино.

"Също така много интересен е и районът на Ивайловград. Край Ивайловград има една забележителна крепост – Лютица, наричана още мраморния град, защото е изградена от мраморни камъни". Край Ивайловград се намира и най-пищният дом от римско време по нашите земи – вила Армира.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.