135 са положителните проби за последните 24 часа, но при направени 5 252 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Така от началото на епидемията заразените са 14 500.

В болница са настанени 768 пациенти, 56 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 256 повече за денонощието. 14 са смъртните случаи за последните 24 часа, съобщи "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.