Ако искате да се освободите от силната миризма в устата, който остава след консумацията на чесън, помагат ябълки и чаени листа, съобщава БТА, позовавайки се на публикация в китайския портал Sina.

Авторът на статията отбелязва, че чесънът се слави и с неприятната си миризма, която смущава повечето хора.

След консумацията му не винаги е възможно да се почистят или измият зъбите. За щастие има по-лесни начини за отстраняване на неприятния дъх. Единият е да се хапне ябълка.

Плодът съдържа хидрокси киселини, способни бързо да неутрализират неприятната миризма. Освен това ябълките попълват баланса на витамини в организма. Друго бързо и лесно средство с гарантиран ефект срещу неприятния мирис са чаените листа, допълва “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.