Снимката е илюстративна

Изгорели газове заради засиления трафик през летния сезон са вероятната причина за сигнала на читател на Parallel43 за силна миризма, която се е усещала вчера вечерта в карето между ул. "Пирин" и Руското училище във Варна, коментираха от община Варна за медията ни.

Подобни сигнали често са получавани в Дирекцията по екология и опазване на околната среда за ключови кръстовища във Варна, в които движението на автомобили е голямо.

Изследването на подобни сигнали от граждани е трудно, тъй като явлението в повечето случаи не е устойчиво и отшумява сравнително бързо.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.