Италианският талант Яник Синер спечели тенис турнира АТР 250 Sofia Open 2020. За първата си титла от АТР той победи на финала Вашек Поспишил (Кан) с 6-4, 6-3, 7-6 (3). Мачът в зала "Арена Армеец" продължи точно 2 часа и 14 минути, съобщи "standartnews.com".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.