Единственият българин в тенис елита Григор Димитров за първи път в кариерата си се класира за четвъртия кръг на "Ролан Гарос" и ще участва във втората седмица на турнира от "Големия шлем". Това стана факт след повече от комфортен успех с 6:1, 6:3 и отказване на Роберто Карбайес Баена след 66 минути игра.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.