Григор Димитров със загуба от Мартон Фучович със 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 4:6, 1:6 във втория кръг на US Open. Българинът сам е виновен за провала си.Всъщност Григор имаше шанс да завърши този мач по друг начин.

По-рано имаше добра новина за България. Победа за Цветана Пиронкова над двукратната шампионка от "Големия шлем" Гарбине Мугуруса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.