Нова мярка в подкрепа на малките и средните предприятия ще бъде обявена на 17 август. Тя ще е с ресурс от 9 млн. лв., като се очаква средствата по нея да бъдат изплатени до края на годината. Това каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на изслушването си в НС днес.

По време на изслушването стана ясно, че днес следобед Борисов ще се срещне с министъра на транспорта Росен Желязков. Двамата ще обсъдят мярка за подпомагане на превозвачите с ресурс 30 млн. лв.

Бюджетният пакет от мерки е за 1.1 млрд. лв. 735.5 млн. лв. от тях са за социални мерки, а други 431.4 млн. лв. - за икономически.

Борисов заяви, че в икономическото министерство предвиждат допълнителни мерки за насърчаване на частните инвестиции. “Амбициите ни са до края на годината да сертифицираме инвестиции за около 1 млрд. лв.”, каза ресорният министър.

За да бъдат насърчени инвеститорите, ще се използва пакет от 18.5 млн. лв. Те ще са допълнени със 7.5 млн. лв. от националния бюджет. Очаква се 56 предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти за 727 млн. лв., да бъдат подпомогнати. Това са инвеститори, стартирали своята работа през последните 2 години. Мерките, които ще бъдат изпълнени, са както за инфраструктура, така и за осигуровки.

200 млн.лева ще бъдат осигурени като грантово финансиране през търговските банки и ББР към кеш финансиране на икономиката. “Очакваме процедурите да бъдат разработени съвсем скоро, заедно с работодатели и синдикати, и да бъдат обявени през септември”, допълни Лъчезар Борисов.

Средните фирми пък ще бъдат подкрепени с процедура за 200 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване е 24 август. По програмата за портфейли гаранции, с която фирмите могат да взимат гарантиран заем до 300 хил. лв., ще бъде ускорена.

До момента по нея са усвоени 9 млн. лв. от общо наличен ресурс 500 млн. лв. 54 млн. лв. са усвоени от безлихвени кредити, като остават 146 млн. лв. за усвояване. Очакванията са до края на октомври програмата да е изпълнена, съобщи standartnews.com.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.