Най-добрата българска спринтьорка Ивет Лалова - Колио постигна две победи на турнира по лека атлетика в Риети (Италия). Тя спечели спринта на 100 метра с 11.31 секунди, а освен това триумфира и на 200 метра с 23.22 секунди. Следващият старт на Ивет Лалова - Колио е от турнира за Диамантената лига в Монако, който ще се проведе на 14 август.

При мъжете на 100 метра Петър Пеев финишира втори с 10.50 секунди.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.