Днес от 09:00 до 13:00 часа в спешния център в град Бяла ще се проведе доброволна акция по кръводаряване, съвместно с мобилен екип на Регионалния център по трансфузионна хематология – Варна. Апелът на организаторите е най-вече към здравите хора на възраст между 18 и 65-годишна възраст, които живеят, учат или работят на територията на общината.
В България всеки ден повече от 500 души се нуждаят от преливане на кръв. 1/3 от тях са деца. Кръвта няма заместител – тя се набавя единствено от кръводарители и се използва при планови и спешни хирургични интервенции, за лечение на пациенти с остри кръвозагуби причинени от травми, при тежки изгаряния, злокачествени заболявания, както и при пациенти с различни вродени анемии и хемофилии.
Кръводаряването е полезно, а манипулациите са безболезнени и не крият риск за здравето на дарителя.
Най-рядката кръвна група е тази, която в момент на спешност е в критична наличност.
Само 450 мл дарена кръв могат да спасят три човешки живота, призовават организаторите на кръводарителската акция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.