„Структурните промени в медийния сектор се ускориха по време на пандемията и това доведе до засилено приемане на нашите дигитални продукти“, казва в изявление главният изпълнителен директор на Reach Джим Мълън.
„Въпреки това, поради намаления обем на реклама, не наблюдаваме съизмерими увеличения на цифровите приходи“.
От Reach казват, че компанията планира намаляване на броя на персонала с около 550 служители или 12 процента от работната си сила – тъй като се стреми да спести годишни разходи от 35 милиона паунда.
Компанията, която притежава и редица регионални вестници във Великобритания, заяви, че преструктурирането ще струва на групата 20 милиона паунда.
„Редакцията ще премине към по-централизирана структура, обединяваща национални и регионални екипи в печатни и цифрови технологии, за да се увеличи значително ефективността и да се премахне дублирането, като същевременно се поддържа силната редакторска идентичност на нашите новинарски марки“, заявиха от Reach.
Компанията също ще има “по-опростена структура на управление”, се казва в изявлението.
Приходите на Reach са спаднали с 27,5% през второто тримесечие, „повлияни от намалението на тиража и рекламата“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.