За момента не е притеснително, че в определен ден има висока смъртност, но заболяването COVID-19 не бива да бъде подценявано. За това предупреди пулмологът д-р Александър Симидчиев в сутрешния блок на БНТ във връзка с развитието на епидемията у нас.

Според него средната бройка на починалите не е голяма. Това, което се получава след началото на епидемията, е, че имаше един по-висок първи пик, който има тенденция към намаляване.

Трябва да бъдем внимателни и да използваме маска, защото няма нищо по-хубаво вирусът да се управлява от хората, категоричен бе пулмологът.

Няма публикувани данни за промяна на вируса, но се променя околната среда и нашето поведение. За момента за ваксина е рано да се говори.

Вирусът ни накара да осъзнаем, че инфекциозните заболявания не са изчезнали. Няма начин да се справим, ако мислим индивидуално и само за себе си, изтъкна той.

Ако ние спазваме мерките, не само коронавирусът ще тръгне надолу, а всички стари инфекции, защото се разпространяват по един и същи начин, увери д-р Симидчиев.

Той посочи, че няма признаци здравната система да не се справи с натоварването от коронавируса, но призна, че лекарите вече са уморени. Той настоя да се управляват рисковете със специфични мерки за ограничаване на коронавируса.

Вчера вирусологът проф. Радостина Александрова също изказа своята позиция по темата. Според нея вирусът е достатъчно стабилен, за да се разработят ваксини, допълва "Moreto.nеt" .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.