Данъкът върху добавената стойност за бебешките храни и санитарни материали ще бъде 9%, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента, съобщи БНР.

Предложението бе направено от ДПС, което е в добавка на намалената ставка за ресторантьори и кетъринг услуги. Книжните изделия също ще се ползват от по-ниската ставка.

На заседанието присъства председателят на комисията Менда Стоянова, която принципно е против диферинцирането на ставката. Тя даде подкрепата си единствено за детските стоки, но твърдо остана зад идеята виното, бирата и алкохолът, сервирани в ресторантите и предоставяни като част от кетъринг услуга, да остават с налог от 20%.

"Едно барче, което сервира фреш, безалкохолни, кафе, капучино, ядки и т.н., ще си ползва намалената ставка. Единствено само за алкохолните напитки, които са и акцизни стоки, ще е 20%, заяви Менда Стоянова, цитирана от националното радио.

Първоначално виното и бирата, които са считани за слабоалкохолни напитки, попадаха в намалената ставка.

Диференцираната ставка ще действа до края на следващата година. За да влязат в сила текстовете, те трябва да бъдат одобрени и от депутатите в пленарна зала.

Бюджетната комисия одобри и еднократната помощ от 250 лева за осмокласниците. Промяната бе включена в преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС.

По време на заседанието още стана ясно, че следващата седмица тук ще бъде изслушано и ръководството на Комисията по хазарта.

Междувременно от БНР уточниха, че в сайта на парламента се появи и нов законопроект, внесен от Валери Симеонов и депутати от НФСБ. В него се предлага държавната такса върху хазартните игри, включително традиционна лотария, тото, лото и кено, да е 15 на сто върху стойността на направени залози за всяка игра.

За хазартните игри, при които участниците се изправят един срещу друг, а операторът единствено организира турнира, задължението към държавата е 20 на сто от събраните такси и комисионни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.