Днес в 10:20 ч. е получено съобщение, че на изхода на Аспарухов мост, на подхода към кв. "Аспарухово", е блъснат пешеходец. На място е установено, че БМВ, управлявано от 20-годишна водачка, е блъснало 56-годишен мъж, работник във фирма по поддръжка на пътната инфраструктура. Пострадалият е в болница със съчетана травма, има опасност за живота му. На мястото на произшествието е извършен оглед, по случая е образувано досъдебно производство, предадоха от пресцентъра на ОДМВР -Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.