Любимият ни от десетки заглавия актьор, чието последно впечатляващо превъплъщение беше в образа на Салвадор Майо във филма "Болка и величие" на Педро Алмодовар, съобщи навръх 60-ия си рожден ден, че е болен от коронавирус.

“Искам публично да съобщя, че съм принуден да празнувам 60-ия си юбилей под карантина, след като се оказах позитивен за COVID-19. Бих желал да добавя, че съм приблизително добре, просто съм по-изморен от обичайното. Уверен съм, че ще се възстановя възможно най-бързо, следвайки медицинските указания. Надявам се, че ще преборя инфекцията, която засяга толкова много хора по света.

Ще се възползвам от изолацията и ще чета, пиша и почивам. Ще продължа да правя планове, за да започна да пълня със смисъл чисто новите ми 60 години, които дойдоха, заредени с желание и илюзии. Прегръдки на всички”, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.