Въпреки това има тенденция за намаляване на случаите на заразени. Тежестта на COVID-19 стана по-голяма в последния месец и това притеснява здравните власти у нас, посочи пред "NOVA TV" държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„Последните дни имаше доста висок брой на починалите”, коментира той. Относно деня с 18 починали доц. Кунчев разясни, че там са били събрани случаите от 2-3 дни.

„Очевидно в някои по-малки болници техническите кадри не работят събота и неделя и остават в понеделник да отчитат цялата бройка. Това е нарушение”, поясни държавният здравен инспектор. Той призна, че за ЕС може и да сме с най-висока смъртност.

„Данните за високата смъртност се анализират. Една от възможните причини, за да се случва това, е, че заразата засегна много възрастни хора, в старчески домове“, допълни държавният здравен инспектор.

Въпреки това има тенденция за намаляване на случаите на заразени и доц. Кунчев изрази надежда тя да продължи. Държавният здравен инспектор коментира и въпроса с бъдещите ваксини.

„Ясно е, че ще е безплатна за всички, които желаят. Мен повече ме притеснява кога ще дойде и колко ще е ефективна”, заяви доц. Кунчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.