Сръбският президент Александър Вучич заяви, че всички държави в региона се въоръжават с невероятна скорост и оцени, че на Балканския полуостров "се случва нещо странно". И добави: "Днес получих доклад за целия регион и бях шокиран, защото не прегледах този доклад в продължение на два месеца и половина. Имаме огромна разлика в бронираните превозни средства спрямо Хърватия. Имаме огромни проблеми с обучението и допълнителното въоръжение на армията на Косово", заяви Вучич пред Радио "Свободна Европа".

Относно твърдения в медии, че германски танкове пристигат в Косово, Вучич заяви, че е поискал "цялата информация" по тази тема от разузнавателните агенции.

"Надявам се нашите германски партньори да не направят такова нещо", каза сръбският президент, цитиран от “Vesti.bg”.

Той също така каза, че фактът, че в по-рано САЩ заявиха, че съществува възможност да напуснат базата "Бондстийл" в Косово, е накарал други членове на НАТО да искат да инвестират в подкрепа на силите на Прищина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.